Hizmet İçi Seminer

Kamu Yerel Eğitim bünyesinde yer alan Hizmetiçi Eğitim Biriminin amacı, kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak istemde bulundukları çeşitli kurs, seminer ve benzeri türde hizmetiçi eğitim niteliğindeki hizmetleri yürütmek; kamu personelinin yeterliklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek, Firmanın ilgi alanı içinde bulunan konularda eğitim projeleri planlamak ve uygulamaktır.

Güncel Mevzuat

Bilindiği üzere, Türkiye’de mevzuat sıkça değişmektedir. Bu değişikliklere yoğun çalışma temposuna sahip olan kamu kurumlarının yetişmesi ise mümkün olmamaktadır. Kamu kurumlarında ilgili görevlerdeki personellerin kendilerini güncel tutabilmelerinin en doğru yolu uzmanlık alanları ile ilgili yılda en az üç kez eğitim almalarıdır. Kurumlara özel ya da genel katılımlı seminerler yolu ile bu eğitimler alınabilir.

Kurum İhtiyacına Özel Hizmetçi Eğitimler

Kurumsal Hizmetçi eğitimler; kurum, kuruluş ve çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanan eğitimlerdir. Eğitimlerin esasları, içeriği ve süresi kuruluşun yetkilileri ile görüşülerek gereksinimler ve talepler doğrultusunda belirlenir. Katılımcıların kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak üzere hazırlanan kurumsal eğitimler, kurumun taleplerine özel olarak da tasarlanabilmektedir.

Tüm eğitimler uzman personeller ve eğitimciler tarafından verilmektedir. Eğitimcilerimiz en az 15 yıllık tecrübeye sahip ve en az 150 üzerinde seminer vermiş kişilerden seçilmektedir

 • Kamu İhale Uzmanı
 • Kamu İhale Kurul Uzmanı
 • Maliye Uzmanı ve Müfettişleri
 • Sayıştay Baş denetçisi
 • Kontrolör
 • İç Denetçi
 • İş Baş Müfettişi
 • Müfettiş
 • Denetmen
 • Sosyal Güvenlik Uzmanı
 • Devlet Personel Uzmanı
 • Akademisyen
 • Kişisel Gelişim Uzmanı
 • Uzman ve Yazarlar

Kurs ve Seminerler

Ayrıca  eğitim etkinlikleri çerçevesinde kamu yönetiminin çeşitli alanlarında kurs ve seminerler, bilimsel toplantılar ve benzeri eğitim programları düzenlenmektedir. Kurs ve seminer türündeki eğitim programları, bütün kurumlara ve isteklilere açık olup genel katılımlıdır.

Özel Amaçlı programlar & Eğitim Danışmanlığı

Her tür kurum ve kuruluşa istekleri durumunda “özel amaçlı” programlar da düzenlemekte ve “eğitim danışmanlığı” hizmetleri sunmaktadır. Özel amaçlı programlar; aylık, haftalık, tam ya da yarım gün esaslı olup, program ayrıntıları karşılıklı görüşmeyle saptanmaktadır. Programlara bir kurum adına katılanlar kurumları kanalıyla, kendi adlarına katılanlar ise, doğrudan bireysel başvuru yoluyla kayıtlarını yaptırabilmektedir.

 • Kamu Yerel Eğitimin  düzenlediği dönemlik eğitimlerinin yanı sıra kurumlardan gelen veya kurumların yaptırdığı ihtiyaç analizleri sonrasında ortaya çıkan eğitim taleplerine de cevap vermektedir.
 • Kamu Yerel Eğitimin ayrıca, kurumlara yönelik unvan ve yükselme sınavları öncesi kurs ve eğitim hizmeti vermektedir. Kamu çalışanlarının vazifelerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmelerine katkıda bulunmak Kamu Yerel Eğitimin temel amacıdır. Bu nedenle daha çok sayıda kurum ve kuruluşa ulaşarak hizmet vermek en önemli hedefimizdir.

Hizmet Verdiğimiz Kurum ve Kuruluşlar

 • Belediyeler
 • Belediye Şirketleri
 • Su ve Kanalizasyon İdareleri
 • İl Özel İdareleri
 • Mahalli İdare Birlikleri
 • Yüksek Öğretim Kurumları
 • Sağlık Kurum ve Kuruluşları
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 • Kalkınma Ajanları
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • 5018 Dışında Kalan Özel Bütçeli Kurumlar
 • Oda ve Birlikler
 • Vakıf Yükseköğretim Kurumları
 • Özel Firmalar

 

Mevzuat Eğitimleri
 1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 2. Tüm Yönleriyle Stratejik Plan Hazırlama
 3. Performans Programı Hazırlama
 4. Performans Esaslı Bütçe ve Analitik Bütçe Sınıflandırması
 5. Faaliyet Raporu Hazırlama
 6. Kamuda Denetim
 7. Kamu Zararları ve Tahsili Esasları
 8. Devlet Muhasebesi ve Kamuda Mali Tablo Analizi 
 9. Ön Ödeme (Avans ve Kredi) ve Ödeme Öncesi Kontroller
 10. Damga Vergisi Uygulamaları
 11. Kamuda Mal Yönetimi
 12. 6245 Sayılı Harcırah Mevzuatı
 13. Raporlama Eğitimi
 14. Ön Mali Kontrol 
 15. Mevzuatımızda Yaşanan Değişiklikler
 16. İç Kontrol Mevzuatı 
 17. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi
 18. Prosedür Yönetimi
 19. Bilgi Sistemleri Yönetimi
 20. Kamuda İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
 21. Bilgi ve İletişim Stratejisi
 22. Kalite Yönetimi
 23. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
 24. Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuatı ve Eğitimi (Program – 1)
 25. Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuatı ve Eğitimi (Program – 2)
 26. Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuatı ve Eğitimi (Program – 3)
 27. Uygulamalı Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
 28. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun Uygulaması
 29. Tüm Yönleriyle Doğrudan Temin İşlemleri
 30. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 31. Devlet Harcama Belgeleri Mevzuatı
 32. 4857 Sayılı İş Kanunu
 33. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 34. Kamu Görevlilerinin Soruşturulması ve Yargılanması
 35. Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 36. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu
 37. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
 38. Resmi Yazışma Kuralları ve Arşiv Mevzuatı
 39. Dijital Arşiv Yönetimi ve Arşiv Sayısallaştırılması
 40. Kamuda Etik Uygulamaları ve Mevzuatı
 41. Belediye Mevzuat Eğitimi 
 42. Gelir Artırıcı Çalışmalar (GAÇ) ve Borçlanma
 43. 6183 Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması
 44. İmar Mevzuatı ve İmar Hukuku
 45. Zabıta Personel Mevzuatı
 46. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 47. Türk Ticaret Kanunu
 48. Sözleşmeler Hukuku ve Etkin Sözleşme Yazma Teknikleri
 49. Bütçe İçi İşletme veya Bütçe Dışı Şirket Kurulması
 50. Ab Hibeleri ve Yerel Yön.Proje Haz. Yön. ve Kalkınma Ajanslarına Proje Haz.
 51. Yeni KDV Tebliği Uyarınca KDV İadesi ve Özel – Genel Esaslar
 52. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
 53. 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
 54. Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı İkt. İşlt. Kuruluşları, Faaliyetleri, Denetimi
 
 

 

 

SAG_2

 

SAG_5

 

SAG_3

 

SAG_4

 

GGJ

 

 

anigif

 
 
 

Eğitimlerimizden Haberdar Olmak için E-Bültenimize Kayıt Olabilirsiniza b y2 z2 o2 c2 x2 j2 l2 k2 i2 e2 f2 g2 h2 g2 d2