20-24 TEMMUZ 2024 ALARCHA RESORT HOTEL SİDE ANTALYA SEMİNER KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

20-24 TEMMUZ 2024 ALARCHA RESORT HOTEL SİDE ANTALYA SEMİNER KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

Seminerimize; Belediye Başkanları, Genel Sekreterler, İl Genel Meclisi Başkan ve Üyeleri, İl Özel İdaresi Yetkilileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları Müdürleri, Fen İşleri, Özel Kalem, İmar İşleri, Hukuk İşleri, IBM (Bilgi İşlem), İtfaiye, Park ve Bahçeler ve Zabıta Müdürleri ile Sulama Birliği Başkanları, Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkan ve Meclis Üyeleri, ayrıca diğer ilgili birim amirleri ve belediye personeli (memur, kadrolu ve geçici işçiler ile sözleşmeli personel) katılabilir.

Seminer Hocamız;İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Konusunda uzman Yetkili Kişi

Seminer Hocamız ;  Kamu ihale uzmanı Konusunda uzman Yetkili Kişi 

 • İhale Mevzuatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
 • Kamu İhale Genel Tebliği ile Uygulama Yönetmelikleri,
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
 • Belediye Meclis Üyelerinin ve Belediye Encümenlerinin Görev ve Sorumlulukları,
 • Belediye Meclis Üyelerinin Özlük ve Sosyal Hakları,
 • Belediye Başkanlarının ve Belediye Meclis Üyelerinin Özlük ve Sosyal Hakları,
 • 6360 Sayılı Kanunla İlgili Uygulamada Karşılanacak Sorunlar,
 • Taşeron işçilerin Kadroya Alınma Süreci,
 • 657 Sayılı DMK,3194 Sayılı imar Kanunu,
 • Zabıta Yönetmeliği,
 • Görev Yetkileri ve Para Cezaları, Yapımı işleri, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmenlikleri,
 • 5326 Sayılı Kabahatle Kanunu, 3572 sayılı İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsat yönetmenliği,
 • 5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanunu,
 • Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliği,
 • Harcama Belgeleri Yönetmenliği
 • İhale Usulleri ve Uygulamaları,
 1.    a) Açık İhale usulü
 2.     b) Doğrudan temin usulü
 3.    c) Fatura karşılığı alım usulü
 • İhaleye Katılım Kuralları,
 • Anahtar Teslimi (Götürü Bedel) Hakedişi,
 • İhale Mevzuatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • Kamu İhale Genel Tebliği ile Uygulama Yönetmelikleri,
 • Komisyon Üyelerinin Görev ve Yetkileri,
 • Afet Acil Durum Yönetimi Konusunda Genel bilgiler,
 • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
 • İl Genel Meclis Üyelerinin ve İl Encümenlerinin Görev ve Sorumlulukları,
 • İl Genel Meclis Üyelerinin Özlük ve Sosyal Hakları,
 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama,
 • İl Genel Sekreteri ve Diğer Personellerin Görev ve Sorumlulukları,
 • Afet Acil Durum Yönetimi Konusunda Genel Bilgiler,
 • İhale Mevzuatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
 • Kamu İhale Genel Tebliği ile Uygulama Yönetmelikleri, Mevzuata Yapılan Değişiklikler.

Seminer giderleri; İçişleri Bakanlığınca 15.08.2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 28. maddesindeki esaslar dâhilinde ve Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 kodundan karşılanacaktır.

BÜNYEMİZCE DÜZENLEDİĞİMİZ YURT   İÇİ VE YURT DIŞI SEMİNER PROGRAMLARI CHECKİN TRAVEL TURİZİM VE SEYEHAT TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. TÜRSAB BELGE NO:9499

İRTİBAT : Tel : 0312 230 85 82   Faks : 0312 230 85 83

                    (Genel Koordinatör)   Gsm : 0544 445 10 26

                     Eğitim Sorumlusu       Gsm : 0555 190 85 82


Otel Hakkında

Tıkla..
 
 
 
 

 

 

SAG_2

 

SAG_5

 

SAG_3

 

SAG_4

 

GGJ

 

 

anigif

 
 

Eğitimlerimizden Haberdar Olmak için E-Bültenimize Kayıt Olabilirsiniza b y2 z2 o2 c2 x2 j2 l2 k2 i2 e2 f2 g2 h2 g2 d2