13-23 ŞUBAT 2017 CİDDE-MEKKE-MEDİNE’ye İNCELEME VE ARAŞTIRMA GEZİ PROGRAM KAYITLARI BAŞLADI

13-23 ŞUBAT 2017 CİDDE-MEKKE-MEDİNE’ye İNCELEME VE ARAŞTIRMA GEZİ PROGRAM KAYITLARI BAŞLADI

Mahalli İdareler Eğitim Merkezince 13-23 Şubat 2017  tarihler arasında Kültürel ve Tarihi Değerlerin Korunması ve İnanç Turizmi ile ilgili  CİDDE-MEKKE-MEDİNE’ye 10 günlük inceleme ve araştırma programı düzenlenmiştir.

Program İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 gün ve 5003–50520.2005.62 sayılı Genelgesine uygun olarak düzenlenmiştir. Genelgenin 8. maddesi gereğince görevlendirilecek kişilerin uçak bilet bedeli ve günlük yasal harcırahları 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu giderinden diğer giderlerin ise belediye bütçesinin 03.5.9.03 Kurslara Katılma Giderleri ödeneğinden karşılanması mümkün bulunmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Belediye Başkanları,
 • Belediye Daire Başkanları ve İlgili Belediye Personeli ile Tüm Müdürlükler
 • Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
 • Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler
 • Üniversiteler
 • Hastaneler
 • Özel Hastaneler
 • Daire Başkanları ve İlgili Belediye Personeli
 • Araştırmacılar,
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 • Üst Yöneticiler
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanları ve Yardımcıları
 • Üniversite Genel Sekreterleri ve Yardımcıları
 • Fakülte Sekreterleri
 • Daire Başkanları
 • Hastane Müdür ve Yardımcıları
 • Hastane Başhekim ve Yardımcıları
 • Satın Alma Müdür ve Yardımcıları
 • Mutemetler
 • Döner Sermaye Müdür, Yardımcı ve Çalışanları
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdür ve Yardımcıları
 • Enstitü Sekreterleri, Meslek Yüksek Okul Sekreterleri
 • Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Döner Sermaye İşletmesi Müdürleri
 • Döner Sermaye Muhasebe Yetkilileri
 • Hastane Başmüdürleri
 • Hastane Müdürleri
 • Bilgi İşlem Sorumluları
 • Fakülte – YO – MYO – Döner Sermaye İşlemleriyle Görevli Personel
 • Bütçe ve Muhasebat İşlemlerini Yürüten Personel

ÖDEMELERİN BÜTÇE TERTİBİ

(NOT: Seminer giderleri; İçişleri Bakanlığınca 15.08.2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 28. maddesindeki esaslar dahilinde ve Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 kodundan karşılanacaktır.)

SEMİNER GİDERLERİ NASIL ÖDENECEK?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmet bedeli kurum bütçesinden doğrudan temin (22/b-22/d) ile ödenebilir.

T.C. Ziraat Bankası ANKARA-Necatibey Şubesi IBAN No: TR75 0001 0007 9577 2857 5850 02 nolu hesabına havale edilmelidir.

  • Ödemeler, seminer ücretlerinden kesinlikle havale masrafı kesilmeden yapılmalıdır
  • DETAYLI BİLGİ İÇİN  ARAYIP FAKS İSTEYEBİLİRSİNİZ
Tel: 0312 230 85 82
Faks: 0312 230 85 83
Eğitim İşleri Şefi: 0541 231 85 82
Genel Koordinatör: 0544 445 10 26 
E-posta: info@kamuyerelegitim.com
Web: www.kamuyerelegitim.com
 
 
 
 

 

 

SAG_2

 

SAG_5

 

SAG_3

 

SAG_4

 

GGJ

 

 

anigif

 
 

Eğitimlerimizden Haberdar Olmak için E-Bültenimize Kayıt Olabilirsiniza b y2 z2 o2 c2 x2 j2 l2 k2 i2 e2 f2 g2 h2 g2 d2