28 Haziran 02 Temmuz 2017 PREMİER PALACE HOTEL BELDİBİ/ANTALYA EĞİTİM SEMİNERİ

28 Haziran 02 Temmuz 2017 PREMİER PALACE HOTEL BELDİBİ/ANTALYA EĞİTİM SEMİNERİ

SEMİNER KONULARI

Taşeron İşçilerin Kadroya Alınma Süreci
Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Görev,
Yetki ve Sorumlulukları,
5302 S. İl Özel İdare K.
UKOME ve AYKOME yönetmeliği esasları
3572 Sayılı işyeri açma ve çalıştırma Ruhsat yönetmeliği,
5326 s. Kabahatler Kanunu,
5393 ve 5216 s. Belediye Kanunu,
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
2886 s.Devlet İhale Kanunu,
3194 s. İmar Kanunu,
Zabıta Yönetmeliği, Görev Yetkileri ve Para Cezaları,
6172 Sulama Birlikleri Kanunu,
657 Sayılı DMK.
5018 Sayılı Kamu Mali Yön.ve Kontrol Kanunu
4734 s. Kamu İhale Kanunu,
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
EKAP
Hizmet Alımı,
Mal Alımı,
Yapım İşleri,
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri,
KİMLER KATILABİLİR?

Belediye Başkanları,
Belediye Daire Başkanları ve İlgili Belediye Personeli ile Tüm Müdürlükler
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler
Üniversiteler
Hastaneler
Özel Hastaneler
Daire Başkanları ve İlgili Belediye Personeli
Araştırmacılar,
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Üst Yöneticiler
İdari ve Mali İşler Daire Başkanları ve Yardımcıları
Üniversite Genel Sekreterleri ve Yardımcıları
Fakülte Sekreterleri
Daire Başkanları
Hastane Müdür ve Yardımcıları
Hastane Başhekim ve Yardımcıları
Satın Alma Müdür ve Yardımcıları
Mutemetler
Döner Sermaye Müdür, Yardımcı ve Çalışanları
Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdür ve Yardımcıları
Enstitü Sekreterleri, Meslek Yüksek Okul Sekreterleri
Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Döner Sermaye İşletmesi Müdürleri
Döner Sermaye Muhasebe Yetkilileri
Hastane Başmüdürleri
Hastane Müdürleri
Bilgi İşlem Sorumluları
Fakülte – YO – MYO – Döner Sermaye İşlemleriyle Görevli Personel
Bütçe ve Muhasebat İşlemlerini Yürüten Personel
ÖDEMELERİN BÜTÇE TERTİBİ

(NOT: Seminer giderleri; İçişleri Bakanlığınca 15.08.2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 28. maddesindeki esaslar dahilinde ve Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 kodundan karşılanacaktır.)

SEMİNER GİDERLERİ NASIL ÖDENECEK?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmet bedeli kurum bütçesinden doğrudan temin (22/b-22/d) ile ödenebilir.

T.C. Ziraat Bankası ANKARA-Necatibey Şubesi IBAN No: TR75 0001 0007 9577 2857 5850 02 nolu hesabına havale edilmelidir.

Ödemeler, seminer ücretlerinden kesinlikle havale masrafı kesilmeden yapılmalıdır
DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYIP FAKS İSTEYEBİLİRSİNİZ

Tel: 0312 230 85 82
Faks: 0312 230 85 83
Eğitim İşleri Şefi: 0541 231 85 82
Genel Koordinatör: 0544 445 10 26 
E-posta: info@kamuyerelegitim.com
Web: www.kamuyerelegitim.com

Otel Hakkında

http://www.premierpalace.com.tr/
 
 
 
 

 

 

SAG_2

 

SAG_5

 

SAG_3

 

SAG_4

 

GGJ

 

 

anigif

 
 

Eğitimlerimizden Haberdar Olmak için E-Bültenimize Kayıt Olabilirsiniza b y2 z2 o2 c2 x2 j2 l2 k2 i2 e2 f2 g2 h2 g2 d2